Kosmas

Hiking @ Parnon

From40€
4,5 hours
Availability : all year
Tyros, Leonidio, Astros
mountain Parnon
Min Age : 12+
Max People : 15